جزئیات محصول

لایسنز تشخیص دود و آتش

تشخیص بروز دود و یا آتش.

قابلیت ها:

-دراین ماژول میتوان درخصوص بروزهریک ازروخدادهای نظیر آتش یادودواکنش نشان دادوآلارم ارسال نمود

-کلیه اتفاقات دربانک اطلاعاتی ذخیره شده وآرشیو می گردد

-درمانیتورکلیه اتفاقات وروخدادهای به وقوع پیوسته باکیفیت بالا مشاهده می گردد

توضیحات

تشخیص بروز دود و یا آتش.

قابلیت ها:

-دراین ماژول میتوان درخصوص بروزهریک ازروخدادهای نظیر آتش یادودواکنش نشان دادوآلارم ارسال نمود

-کلیه اتفاقات دربانک اطلاعاتی ذخیره شده وآرشیو می گردد

-درمانیتورکلیه اتفاقات وروخدادهای به وقوع پیوسته باکیفیت بالا مشاهده می گردد