جزئیات محصول

لایسنز تشخیص اشیای رها شده

افزایش میزان امنیت وآرامش وارسال هشدارزمانیکه یک شی ناشناس رها شده

قابلیت ها:

-دریافت هشدارزمانیکه یک شی دریک منطقه رها شده

-این ماژول مناسب برای سیستم های حمل ونقل ومحیط های عمومی

-بسیار ایده آل برای حفظ سلامتی وایمنی جایگاه های نظیر انبارها که نیازهست مرتب نگهداری شود

توضیحات

افزایش میزان امنیت وآرامش وارسال هشدارزمانیکه یک شی ناشناس رها شده

قابلیت ها:

-دریافت هشدارزمانیکه یک شی دریک منطقه رها شده

-این ماژول مناسب برای سیستم های حمل ونقل ومحیط های عمومی

-بسیار ایده آل برای حفظ سلامتی وایمنی جایگاه های نظیر انبارها که نیازهست مرتب نگهداری شود