جزئیات محصول

لایسنز جستجوی هوشمند فرد مظنون

یک توانای ساده برای جستجو ساده درآرشیو تصاویر

قابلیت ها:

-امکان جستجوی یک عکس با برخی ازمشخصات تعیین شده شبیه رنگ پیراهن یا شلوار وغیره .

-سیستم این امکان را دارد که سوزه های مشخص شده راشبیه سازی کرده ودرآرشیو تصاویرپیداکند

-امکان مشاهده ویدیو ضبط شده فریم مورد نظر

-امکان بهره گیری درخصوص جستجوی سوژه درچند دوربین همزمان

توضیحات

یک توانای ساده برای جستجو ساده درآرشیو تصاویر

قابلیت ها:

-امکان جستجوی یک عکس با برخی ازمشخصات تعیین شده شبیه رنگ پیراهن یا شلوار وغیره .

-سیستم این امکان را دارد که سوزه های مشخص شده راشبیه سازی کرده ودرآرشیو تصاویرپیداکند

-امکان مشاهده ویدیو ضبط شده فریم مورد نظر

-امکان بهره گیری درخصوص جستجوی سوژه درچند دوربین همزمان