تماس با ما

جهت تماس با مدیریت مجموعه کاوش لطفا با موبایل 790 88 19 0912  و  790 88 19 0935  آقای داورزنی تماس بفرمایید

شماره تلفن هماهنگی جهت صدور پیش فروش و ارسال 88 00 99 2 0930 خانم صالحی میباشد

شماره تلفن پیگیری ارسال کالا    7822 912 0990 آقای ناظمی میباشد

همکاری با شما افتخار ما هست

عکس تعدادی از پروژها، نقدیر نامه ها، گواهینامه های مجموعه کاوش در پیج زیر موجود میباشد

https://kavoshphone.com/projects-gallery